Striped Bass Counts by Boat - March 16, 2022

6 lbs. 4 oz.
3-16-2022
Photo Credit: Soo Hoo Sportfishing
3-16-2022
SooHoo
Oakley, CA
Photo Credit: Soo Hoo Sportfishing
3-16-2022
SooHoo
Oakley, CA

Striped Bass Fish Counts

Rank Boat Trip Type Caught
1 SooHoo
Oakley, CA
Full Day 8